Rubriker

 

Om klubben

 

Bil och MC historik

 

Evenemang - Träffar

 

Medlemsskap

 

Länkar

 

Kontakta klubben

 

Gästbok

 

Forum + Köp & Sälj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mc historik

 

 

1922
Produktion av DKW-motorcyklar med tvåtaktsmotor startas. Första året tillverkades 2 000 motorcyklar av den s.k. "Reichsfahrt"-modellen.

 

1924
En ny modell, DKW SM introduceras, och den kommer att utgöra den tekniska basen under flera år.

 

1926
En grundlig rationalisering av tillverkningen genomförs, bl.a. införs löpande bandet för första gången för montering av motorcyklar. En annan nyhet är att man börjar tillverka ramar av pressade stålprofiler. Produktionstakten ökar och 1929 tillverkas 60 000 motorcyklar. 1930 innebär krisen i världsekonomin att efterfrågan på motorcyklar minskar. Många anställda sägs upp, men avgångarna minskas tack vare att företaget breddar produktionen med bl.a. kylskåp.

 

1932
Audi, Horch, DKW och Wanderer bildade Auto Union AG. Då kom symbolen med de fyra ringarna. DKW utvecklade tvåtaktsmotorn för bättre kylning och mindre bränsleförbrukning. Det var den s.k. vändspolningen som utvecklats av Dr. Schnürle som åstadkom förbättringen.

 

1934
Affärerna gick åter mycket bättre och flera nya modeller togs fram. Det här året kom RT100 som hade tre växlar och kickstart. Den fortsatte att tillverkas till 1940 och var då den mest sålda DKW-motorcykeln.

 

1939
DKW RT 125 introduceras, och den kom efter kriget att bli världens mest kopierade motorcykel. Under krigsåren lades den största delen av produktionen om till militära ändamål.

 

1945
DKW-fabriken hamnade efterkrigsslutet i Östtyskland och demonterades av den sovjetiska armén. Motorcykeltillverkning återupptogs 1949, nu under namnet IFA-MZ (Motorradwerk Zschopau). Motorcyklar med namnet IFA tillverkades fram till 1956 då fabriken byggdes om och fick namnet MZ. I Ingolstadt i Västtyskland byggs en central depå för Auto-Union reservdelar.

 

1949
Anläggningen i Ingolstadt utvecklades för att återuppta produktion av fordon, och som första motorcykel från fabriken i Ingolstadt kom DKW RT 125 W (där "W" stod för "Väst").

 

1951
En ny modell med beteckningen DKW RT 200 introducerades och modellraden utökades påföljande år med RT 250. Denna modell var speciellt lämpad för användning med sidovagn.

 

1954
Modellraden utökades med motorcykeln RT 175 och "Hobby"-scootern, den senare försedd med automatväxel.

 

1955
DKW RT 350 med tvåcylindrig motor gör debut.

 

1956
DKW "Hummel" - mopedscooter med tre växlar introduceras på marknaden, vilken kom att bli det sista tvåhjuliga fordonet med DKW-namnet. Hösten 1958 läggs produktionen av motorcyklar ned vid fabriken i Ingolstadt.

Förutom bruksmaskinerna tillverkade DKW flera olika tävlingsmotorcyklar och hade stora framgångar på tävlingsbanorna under 1920- och 1930-talen.

 

 

Tillbaks