Medlemsskap

Nyheter


Forum


Besök vårt fina forum!

Där kan ni skriva frågor, tipsa om evenemang mm. och det är gratis att använda.

Forumet har nu ca. 300 medlemmar,

Ju fler vi blir desto bättre fungerar det.

Varmt välkommen du med!

Bli medlem i klubben

Att bli medlem i klubben kostar för närvarande 250:-/år plus 50:- i inträdesavgift.


Vill Du bli medlem?

Kontakta kassören och meddela namn, adress, telefon och ev. fordonsinnehav.

Eller skriv ovanstående uppgifter på ett inbetalningskort och betala till postgiro: 789060-1


Sven Lundberg

Ydregatan 32

58247 Linköping


Telefon: 013 132109, alt 073 5238520

Email: sven.lundberg.sp@gmail.com